Ozdravný plán

Ozdravný plán určuje Česká národní banka, kdy pojišťovna neplní požadavky, které jsou stanovené zákonem o pojišťovnictví nebo jiným právním předpisem.