Oznámení pojistné události

Oznámení pojistné události je povinnost toho, komu vznikl nárok na pojistné plnění. Pojistná událost se zpravidla hlásí na písemném formuláři pojišťovně v co nejkratším možném termínu.