Oznámení změny

Oznámení změny je písemné oznámení klienta, který tímto oznamuje změny, které se týkají pojistné smlouvy.  Jedná se například o změnu adresy, změnu oprávněné osoby, změnu způsobu placení pojistného a další.