Oznamovací povinnost

Oznamovací povinnost vychází z pojistné smlouvy. Pojistitel musí být informován například o změně osobních údajů pojistníka nebo musí být ihned informován o vzniku škodné události.