Péče o kmen

Péče o kmen představuje souhrn opatření pojistitele, které slouží k systémovému udržování kontaktů se zákazníky a k jejich neustálému zlepšování.