PEICL

PEICL je zkratka, která v překladu znamená „Zásady evropského pojistného smluvního práva“. Jedná se o skupinový výtvor odborníků z evropských univerzit. Cílem těchto zatím nedokončených Zásad je přinést možnost rozšířit přeshraniční obchod a tím posílit jednotný pojistný trh členských států Evropské unie.