Platnost pojistné smlouvy

Platnost pojistné smlouvy začíná dnem podpisu. Tímto dnem vzniká povinnost platit pojistné.