Plná moc

Plná moc musí mít písemnou podobu a nemusí být ověřena notářem. Na základě plné moci může zmocnitel zastupovat zmocněnce.