Počátek pojištění

Počátek pojištění je z formálního hlediska dnem uzavření pojistné smlouvy. Z pohledu materiálního představuje počátek pojištění moment, od kterého si nese pojistitel riziko. Technický počátek pojištění představuje den, od kterého má pojistitel nárok na pojistné.