Podezřelý obchod

Podezřelý obchod je takový obchod, který se uskutečnil za podezřelých okolností.