Podíl na výnosech z rezerv pojistného

Podíl na výnosech z rezerv pojistného je finanční odměna každoročně připisovaná k platným pojistným smlouvám životního pojištění. Částka je vyplácena podle zásad a ve výši stanovené pojistitelem.