Podnikatelské riziko

Podnikatelské riziko zahrnuje například riziko změny sociálního prostředí nebo změny, které se dotýkají hospodářských podmínek atd.