Področní placení

Področní placení je rozdělení plateb pojistného do více splátek v průběhu roku.