Področní pojištění

Področní pojištění je takové pojištění, které bylo sjednáno na dobu kratší než jeden rok. Pojištění zaniká uplynutí doby, na kterou bylo pojištění sjednáno.