Pojištění budov

Pojištění budov zahrnuje ochranu budov před případným požárem, úderem blesku, pádem letadla, povodní, záplav atd.