Pojištění cizího pojistného rizika

Pojištění cizího pojistného rizika je založeno na tom, že pojistník může uzavřít pojistnou smlouvu na pojistné riziko pojištěného v případě, že je odlišnou osobou od pojistníka.