Pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici

Pojištění denní dávky při pobytu v nemocnici je soukromé pojištění nemoci, kdy dochází k vyplácení denní dávky v případě, že je pojištěný v důsledku nemoci nebo úrazu hospitalizován.