Pojištění dobrovolné

Pojištění dobrovolné je druh smluvního pojištění, které vzniklo smlouvou na základě potřeb pojištěného.