Pojištění finančních ztrát

Pojištění finančních ztrát kryje ty náklady nebo ušlé zisky, které byly vynaloženy v důsledku vzniku škodné události.