Pojištění FLEXA

Pojištění FLEXA je zkratka pro pojistnou smlouvu, která se týká požárního pojištění.