Pojištění léčebných výloh

Pojištění léčebných výloh se vztahuje na výlohy, které jsou nezbytně nutné k nezbytnému léčení a péči. Dále sem spadají náklady související se smrtí pojištěného.