Pojištění lékařských předpisů

Pojištění lékařských předpisů se vztahuje na recepty, které byly poničeny požárem, vodou, vichřicí, vloupáním atd. Pojistné plnění je vypláceno v případě receptů, jejichž příjem není možný doložit zdravotní pojišťovně.