Pojištění na novou hodnotu

Pojištění na novou hodnotu se vztahuje na pořízení věcí stejné nebo srovnatelné s věcí poničenou. Věc je nucena splňovat podmínku, že musí sloužit ke stejnému účelu, k jakému sloužila věc poničená.