Pojištění nákladů neuskutečněné cesty

Pojištění nákladů neuskutečněné cesty vyplácí veškeré výlohy, které pojistník dluží cestovní kanceláři (tzv. stornopoplatky). Toto pojištění hradí náklady v případě smrti, nemoci, úrazu a dalších důvodů, které jsou uvedeny v pojistných podmínkách.