Pojištění nákladů spojených se stažením výrobku z trhu

Pojištění nákladů spojených se stažením výrobku z trhu se vztahuje na výrobky, které musí být z důvodu technických a jiných vad staženy z trhu. Toto pojištění si zpravidla sjednávají výrobci výrobků a chrání majetkové škody výrobce produktu.