Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti kryje takové škody, které pojištěný způsobil třetí osobě a to neúmyslným nebo mylným jednáním. V rámci povinného pojištění může dojít k výplatě pojistného plnění i v případě škody, která byla způsobena úmyslně nebo hrubou nedbalostí. V tomto případě se jedná o požadavek ze strany zákona.