Pojištění odpovědnosti auditora

Pojištění odpovědnosti auditora je povinné pro všechny statutární auditory a auditorské společnosti. Toto pojištění musejí mít povinně sjednané kvůli škodám, které vznikly v souvislosti s prováděním auditorské činnosti.