Pojištění odpovědnosti autorizované osoby

Pojištění odpovědnosti autorizované osoby musí mít ze zákona sjednaní všichni autorizovaní architekti, autorizovaní inženýři a autorizovaní technici, kteří svojí činnost vykonávají ve výstavbě. Toto pojištění musí být platné po celou dobu výkonu tohoto povolání. Autorizovaná osoba je povinna na základě vyžádání předložit doklad potvrzující sjednání pojištění.