Pojištění odpovědnosti autorizovaného inspektora

Pojištění odpovědnosti autorizovaného inspektora musí mít povinně uzavřené všichni ti, kteří vykonávají povolání autorizovaného inspektora.  Toto pojištění musí být platné po celou dobu výkonu tohoto povolání. Autorizovaná osoba je povinna na základě vyžádání předložit doklad potvrzující sjednání pojištění.