Pojištění odpovědnosti daňového poradce

Pojištění odpovědnosti daňového poradce je zákonná povinnost, která se vztahuje na každého daňového poradce. Toto pojištění musí být platné po celou dobu vykonávání této činnosti.