Pojištění odpovědnosti dražebníka

Pojištění odpovědnosti dražebníka je povinnost, která vyplývá ze zákona a vztahuje se na dražebníky. Pojištění odpovědnosti dražebníka musí být sjednána do 30 dnů od sjednání koncese z důvodu vzniku škod, které by mohly vzniknout v souvislosti s činností dražebníka.