Pojištění odpovědnosti energetického auditora

Pojištění odpovědnosti energetického auditora vyplývá ze zákona a vztahuje se na všechny osoby, které provozují činnost energetického auditora. Toto pojištění se sjednává pro případ vzniku škody, která může vzniknout v souvislosti s prací energetického auditora.  Pojištění musí být sjednáno v po celou dobu výkonu tohoto povolání.