Pojištění odpovědnosti insolvenčního správce

Pojištění odpovědnosti insolvenčního správce je povinnost, kterou musí splnit každý, kdo chce vykonávat činnost insolvenčního správce. Pojištění se vztahuje na škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s výkonem povolání. Je nutné, aby bylo pojištění sjednáno po celou dobu provozování této činnosti.