Pojištění odpovědnosti patentového zástupce

Pojištění odpovědnosti patentového zástupce je zákonná povinnost vztahující se na všechny patentové zástupce. Pojištění musí být sjednáno ještě před začátkem provozování této činnosti.