Pojištění odpovědnosti pojišťovacího zprostředkovatele

Pojištění odpovědnosti pojišťovacího zprostředkovatele je závazek, který vyplývá ze zákona a vztahuje na činnost pojišťovacího agenta a pojišťovacího makléře. Pro oba platí, že musí být po celou dobu, kdy tuto činnost vykonávají, pojištění kvůli vzniku škod, který by mohly vzniknout v souvislosti s výkonem jejich povolání.