Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb je povinné pro poskytovatele zdravotních služeb. Po celou dobu poskytování zdravotních služeb musí mít poskytovatel sjednané platné pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb. Do patnácti dnů od počátku poskytování zdravotních služeb musí být příslušnému orgánu odeslána kopie pojistné smlouvy.