Pojištění odpovědnosti při lovu zvěře

Pojištění odpovědnosti při lovu zvěře je závazné pro každého, kdo loví zvěř. Vztahuje se na odpovědnost za škodu, která má souvislost s touto činností, a při níž došlo k ublížení na zdraví nebo usmrcení třetích osob.