Pojištění odpovědnosti při poskytování sociálních služeb

Pojištění odpovědnosti při poskytování sociálních služeb si musí sjednat každý poskytovatel sociálních služeb a to ještě před tím, než začne tyto služby provozovat. Úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy musí poskytovatel tohoto druhu služeb odeslat příslušnému registrujícímu orgánu. Tento druh pojištění musí být sjednán po celou dobu poskytování těchto služeb.