Pojištění odpovědnosti soudního exekutora

Pojištění odpovědnosti soudního exekutora je zákonná nutnost, která se vztahuje na činnost soudního exekutora. V případě, že exekutor složil slib do rukou ministra a uzavřel smlouvu o odpovědnosti za škodu, může začít vykonávat exekutorské povolání.