Pojištění odpovědnosti v případě klinického hodnocení

Pojištění odpovědnosti v případě klinického hodnocení musí být sjednáno před zahájením klinického hodnocení. Toto pojištění se vztahuje na škody, které vznikly na zdraví subjektu v průběhu klinické studie. Dále také poskytuje odškodnění v případě smrti.