Pojištění odpovědnosti v případě poskytování letové provozní služby

Pojištění odpovědnosti v případě poskytování letové provozní služby je závazné pro osoby, jejichž cílem je provozovat letovou provozní službu.