Pojištění odpovědnosti v případě v případě závažné havárie

Pojištění odpovědnosti v případě v případě závažné havárie je povinnost, která vzniká provozovateli v důsledku zákona o prevenci závažných havárií.  Provozovatel musí toto pojištění uzavřít do 100 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí krajského úřadu.