Pojištění odpovědnosti z provozu letadla

Pojištění odpovědnosti z provozu letadla musí být uzavřeno po celou dobu provozování tohoto zařízení. Jedná se o povinnost, která vyplývá ze zákona o civilním letectví a z živnostenského zákona.