Pojištění odpovědnosti z provozu plavidla

Pojištění odpovědnosti z provozu plavidla se vztahuje na plavidla, která jsou provozována na vodních cestách. Toto pojištění musí mít po celou dobu sjednané každé plavidlo, které je zaevidováno v plavebním rejstříku.