Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je povinné pro všechny, kteří provozují vozidlo na dálnicích, silnicích, místních a účelových komunikacích. Toto pojištění musí být sjednáno i v případě, kdy je vozidlo ponecháno na pozemní komunikaci.