Pojištění odpovědnosti za jadernou škodu

Pojištění odpovědnosti za jadernou škodu je zavazující pro držitele, kteří mají oprávnění využívat jadernou energii a ionizující záření. Toto pojištění v České republice aktivně zajišťuje Český jaderný pojišťovací pool a je sjednáváno za účelem pojištění a zajištění jaderných rizik.