Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů společnosti se vztahuje na členy orgánů společnosti pro případ vzniku škody třetí osobě. V tomto případě pojišťovna vyplacení třetím osobám finanční odměnu.