Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí se vztahuje na škody na zdraví nebo na věcné škody, které vznikly znečištěním nebo poškozením životního prostředí.