Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou požárem

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou požárem představuje specifický druh pojištění odpovědnosti, který je propojen s prvky požárního pojištění. Toto pojištění zahrnuje takové škody, které nepříznivě ovlivňují jmění třetí osoby.