Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním myslivosti

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním myslivosti se vztahuje na takové škody, které byly způsobeny třetí osobě loveckou zbraní nebo nástrojem.